Kimlik Politikaları kitap indir PDF, ePub, FB2

Kimlik Politikaları iPhone veya PC için PDF, ePub, FB2 olarak kitap indirin

Kimlik Politikaları Modern insanın benlik saplantısı ile iktidarların, aslında kendi ben­liklerine hapsolmuş ve içe kapanmış bireyler üzerinde tatbik etikleri politikalar bir ironiyi de gözler önüne serer: Bir yanda "ben kimim", ne istiyorum, neyi değerli ve önemli buluyorum, hayat benim için ne anlam ifade ediyor gibi daha çok kişisel arzu ve idealeri dile getiren bir kendini tanımlama ve keşfetme ihtiyacı, insanları, gene kendi ben­likleri merkezinde daha çok yüzeysel psikolojik okumalara ve ara­yışlara yöneltirken, diğer yanda hayatın farklı alanlarına hükmeden egemen otoriteler, kimliklerin doğmasına yol açan aidiyet hisi etra­fında inanç ve bağlılıkların, anlam ve değer dünyasına yönelik olguların nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir benlik anlatısı geliştirirler ve özelikle medya aracılığıyla bu söylemsel pratiklerin yaygınlık ka­zanmasına çalışırlar. Kapitalist dünyaya özgü bu durumda, siyasi, ekonomik ve toplumsal gruplar var olmak için süreklilik arz eden bir gerilime ve çatışmaya ih­tiyaç duyarlar; çünkü grup içi bağlılıkları, dayanışmayı ancak bu şekil­de canlı tutabilirler. Böylece söylem siyasetlerinin ve algı yönetim­lerinin pratikleri altında şaşkına dönen ve ezilen yığınlar yeniden ken­di yalnızlıklarına dönerler ve bireysel anlam arayışı umutsuzca sürüp gider. Kimlik siyaseti ve kimlik politikaları üzerindeki tartışmaların bu denli çok olması tamamen modernliğe özgüdür. Bu yüzden, sözde kapsa­yıcı ve kuşatıcı birer söylem idiasıyla sunulan ve ayrıştırılan mili, dîni, siyasi, kültürel vb. kimliklerin, bireyin toplumsal, kamusal, kişi­sel alandaki taleplerini ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı büyük bir soru işaretidir. Ve bu minvalde kişisel benliğin sürekliliğinin, aynı­lığının, özdeşliğinin nasıl olduğu ve olması gerektiği ile aidiyetlerinin, bağlılıklarının nasıl ve ne şekilde sağlandığı ve bunlar üzerinde otorite kurma biçimleri etrafındaki tartışmalar hararetle devam etmektedir. Homi Bhabha, Edward Said, Stuart Hal, Nancy Fraser, Craig Calho­un, Alberto Meluci, Bhikhu Parekh, Costas Douzinas, Kevin Robins ve diğer düşünürlerin bu sahadaki gözden kaçırılmayacak katkıları Türkçede ilk kez yankı bulmaktadır./p>

Yazar :

Kimlik Politikaları PDF veya ePub, iPhone veya PC veya MAC için FB2 olarak indirin

Açıklama

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • Örtmek:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 38,00 TL

Kitap eleştirileri

Kimlik Politikaları

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Kimlik Politikaları okumak itibaren EasyFiles

3.3 mb. indir kitap

Kimlik Politikaları indir itibaren OpenShare

3.4 mb. indir Bedava

Kimlik Politikaları indir itibaren WeUpload

3.9 mb. okumak kitap

Kimlik Politikaları indir itibaren LiquidFile

3.3 mb. indir

Kimlik Politikaları PDF veya ePub, iPhone veya PC veya MAC için FB2 olarak indirin

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Kimlik Politikaları okumak içinde djvu

4.6 mb. indir DjVu

Kimlik Politikaları indir içinde pdf

5.9 mb. indir pdf

Kimlik Politikaları indir içinde odf

4.6 mb. indir ODF

Kimlik Politikaları indir içinde epub

4.5 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Japonya Japonya Bu çalışma Batılı bir toplumun dış görünümüne sahip, Batıya isle uygulamalı bilimlerden yararlan-mayı tartışmasız bir şekilde başarmış, yüzlerce yılda gerçekleştirilebilecek bir başarıya inanılmaz bir ç....

Yeniçağ Felsefesinde A Priori Poblemi Yeniçağ Felsefesinde A Priori Poblemi - Uluğ Nutku Bir felsefe disiplini olarak Epistemoloji belki me¬tafizik, etik, estetik, tarih, dil vb. felsefeleri kadar ilgi çek¬mez. Ama modern çağın b...

...

Çağdaş Sosyoloji Kuramları    ...