İnsan Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları iPhone veya PC için PDF, ePub, FB2 olarak kitap indirin

İnsan Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları

Antik İsrail'swank İnancı ve Tarihi Antik İsrail’swank kökenleriyle ilgili giderek artan çekişmeli tartışmalarda George Mendelhal’swank bu kitabı değerli ve kararlı bir çalışma. Yazar, İsrail’swank nasıl İsrail olduğunu gösteren ...

Ben, Öteki ve Ötesi - İbrahim Kalın İslam ve Batı’nın iç içe geçmiş tarihinin ana hatlarını ele alan bu çalışma, siyasî, askerî ve toplumsal ilişkilerin yanı sıra , ‘ben’ tasavuru, ‘öteki’ algısı, zaman ve mekân tasavuru, semboli...

Kitap Türleri

İnsan Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları kitaplar PDF veya ePub olarak indirilir, iPhone veya PC veya MAC için FB2

İnsan Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları