Richard Sennett iPhone veya PC için tüm kitaplar PDF, ePub, FB2 olarak indirilir

Büyük fikirlerle özgül olaylar arasında yolunu hep ustalıkla çizen, her çalışmasında günümüz toplumlarının derinliklerine açılan yeni kapıların anahtarlarını bize sunan Richard Sennett, Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Cast...

İnsanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? Otoriteden neden korkarlar? Otorite ilişkilerinin olmadığı bir toplum kurma tasarısı gerçekçi midir? Otoriteyle bağ kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? Basit bir karşı çıkma bizi otorit...

Kitap Türleri

Richard Sennett tüm kitaplar PDF veya ePub olarak indirilir, iPhone veya PC veya MAC için FB2

Richard Sennett