Şiirden Yayıncılık iPhone veya PC için tüm kitaplar PDF, ePub, FB2 olarak indirilir

Okunaklı Harfler Ogün Kaymak şirinde dil sözdizim (system) düzeyinde madileşir, bunun için metaforik yapılanma başta olmak üzere imge örtüsü sözcük ve ses yerleşik olandan ayrılır okurun beklentisini sarsarak ilerler. Ancak anlam...

İmge Nedir Şire varlık ve süreklilik kazandıran çağdaş öğe "İmge"dir. İmgelem gizilgücünden ve duyarlığından kaynaklı bir duyusal / düşünsel anafor! Dilin madileşerek doğrudan kendine yoğunlaşması ve şair / şir / okur bireşimi iç...

Kırık Ülke Üniversiteden sonra Jean Monet AB programı ve Brüksel CERIS-Paris-Sud-XI uluslararası ilişkiler yüksek lisansı (onur derecesi), Harvard Üniversitesi’nde iş iletişimi kısa dönem eğitim programı, 205'te başlayan Brüksel’...

Kitap Türleri

Şiirden Yayıncılık tüm kitaplar PDF veya ePub olarak indirilir, iPhone veya PC veya MAC için FB2

Şiirden Yayıncılık