Simurg Yayınları iPhone veya PC için tüm kitaplar PDF, ePub, FB2 olarak indirilir

Galatat Sözlükleri “Yanlış, yanılma, hata” anlamına gelen galat, bir dil bilimi terimi olarak “bir dilden başka bir dile geçerken biçim ve anlam açısından değişikliğe uğrayan kelime veya kelime grupları” şeklinde tanımlanmaktadı...

Kitap Türleri

Simurg Yayınları tüm kitaplar PDF veya ePub olarak indirilir, iPhone veya PC veya MAC için FB2

Simurg Yayınları